Natura Jadera

 

 

POČETNA      |      ZAŠTIĆENA PODRUČJA      |      EKOLOŠKA MREŽA      |      KARTE

 

Natura Jadera

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije je započela s radom u travnju 2003. godine. Tek od nedavno smo promijenili ime u Natura Jadera.

Zadarska zupanijaRazlog ovoj promjeni leži u činjenici da je postojeći naziv kojim se Javna ustanova služi u pravnom prometu predugačak te ne omogućava isticanje Javne ustanove odnosno njezine glavne zadaće očuvanja, zaštite i promicanja zaštićenih dijelova prirode na području Zadarske županije na način da bi njezina uloga bila svima odmah prepoznatljiva. Dodavanje nazivu latinskih riječi Natura, što u prijevodu na hrvatski jezik znači "priroda" te Jadera, koja riječ je jedna od najčešćih i najstarijih antičkih naziva za Zadar, pridonijet će isticanju u prvi plan glavne djelatnosti Javne ustanove kao i ljepota zaštićenih područja kojima upravlja na području Zadarske županije.

Na temelju Zakona o zaštiti prirode Natura Jadera upravlja s 13 zaštićenih dijelova prirode Zadarske županije i područjima europske ekološke mreže Natura 2000 (osim područjima koji su unutar granica NP Paklenica i PP Telašćica, Vransko jezero i Velebit).

Djelatnost Ustanove se financira iz proračuna Županije, europskih i hrvatskih fondova te vlastitih prihoda (npr. koncesijska odobrenja, ulaznice).

Ustanova ima tri zaposlenika (ravnatelj, stručna voditeljica i glavni nadzornik). Javnom ustanovom upravlja Upravno vijeće od 5 članova koje imenuje Župan.

Ustanova je smještena u dvije kancelarije u zgradi Zavoda za prostorno uređenje u Zadru.

Osnovne aktivnosti mogu se ukratko grupirati na slijedeći način:

  1. zaštita prirodnih vrijednosti
  2. osiguravanje održivog korištenja prirodnih dobara (koncesijska odobrenja)
  3. utvrđivanje i praćenje stanja u prirodi (istraživanja i monitoring)
  4. sprečavanje štetnih zahvata ljudi i poremećaja u prirodi (nadzor)
  5. promocija
  6. edukacija
  7. stvaranje uvjeta za odmor i razonodu

U svojem radu, Javna ustanova surađuje s brojnim subjektima i čimbenicima u procesu zaštite prirode. Na državnoj razini, zaštita prirode spada u nadležnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode, a stručne poslove odrađuje Državni zavod za zaštitu prirode.Plaža Sakrun (Dugi otok):

 

 


Plan upravljanja "Zelenim otocima" 2015. - 2020.

Bogatstva područja Novigradskog i Karinskog mora

Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva

Statut javne ustanove Natura Jadera

Cjenik

Godišnji program rada i financijski plan za 2018. godinu

Financijska izvješća za 2017. godinu

Financijska izvješća za 2016. godinu

Financijska izvješća za 2015. godinu

Financijska izvješća za 2014. godinu

Skola u prirodi

Korisne veze:

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Državni zavod za zaštitu prirode

Zadarska županiija


JESTE LI ZNALI?

Nacionalni park Yellowstone je nacionalni park Sjedinjenih Američkih Država koji se smatra za najstariji svjetski nacionalni park, utemeljen 1. ožujka 1872. godine. Rasprostire se na području od 8.987 km2, a najvećim dijelom na sjeverozapadu savezne države Wyoming, na tromeđi sa saveznim državama Montana i Idaho. Park je najpoznatiji po divljim životinjama i svojim gejzirima, termalnim izvorima, super vulkanu i ostalim geotermalnim karakteristikama. Zbog toga je Nacionalni park Yellowstone upisan na UNESCO-v popis mjesta svjetske baštine u Americi još 1978. godine.