Natura Jadera

 

POČETNA      |      ZAŠTIĆENA PODRUČJA      |      EKOLOŠKA MREŽA      |      KARTE

Novosti i događanja

 


 

3. radionica za Plan upravljanja Natura 2000
područjem Bulji

U restoranu "Mesić" u Bruvnu održana je 3. radionica s dionicima u okviru projekta ManMon – Plan upravljanja predloženog Natura 2000 područja Bulji.

Zajedničkim radom svih prisutnih dionika, na ovoj trećoj radionici je definiran konačni teksta Nacrta Plana upravljanja Natura područjem Bulji. Određene su i glavne aktivnosti koje će omogućiti očuvanje Natura vrsta i staništa koje ovo područje čine posebnim i po Europskim standardima te aktivnosti koje će pridonijeti razvoju ekološkog turizma u cilju održivog razvoja.

- GALERIJA SLIKA (6) -