Natura Jadera

 

POČETNA      |      ZAŠTIĆENA PODRUČJA      |      EKOLOŠKA MREŽA      |      KARTE

Novosti i događanja

 


 

Terensko istraživanje za Plan upravljanja
Natura2000 područjem Bulji

Na 198 ha travnjaka i livada koje su potencijalno Natura 2000 područje Bulji, nalaze se tri različita NATURA 2000 stanišna tipa i dvije NATURA 2000 vrste. Obzirom da je za Plan upravljanja tim područjem (u sklopu projekta MANMON) potrebno i njegovo zoniranje, djelatnici DZZP-a (Dijana Župan i Dario Hruševar) su zajedno s našom stručnom voditeljicom Moranom Bačić dva dana obavili botanička terenska istraživanja.

- GALERIJA SLIKA (10) -