Natura Jadera

 

POČETNA      |      ZAŠTIĆENA PODRUČJA      |      EKOLOŠKA MREŽA      |      KARTE

Novosti i događanja

 


 

Dan Planeta Zemlja

Povodom Dana Planeta Zemlja, u sklopu ekološko-edukativne manifestacije „Eko dani“ Prirodoslovno-grafičke škole, sudjelovali smo na tribini teme Gradsko zelenilo - neiskorišteni potencijal zelenoga grada.

Na "Tribini u 6" održanoj u Znanstvenoj knjižnici, sudjelovali su i gđa. Nives Kozulić, ravnateljica Zavoda za prostorno planiranje, mr. sc. Mirna Petricioli iz tvrtke „Nasadi“ i Goran Vitanović (dipl. ing. vrtlarstva i oblikovanja pejzaza), svak sa segmentom iz svoje djelatnosti, a koji se odnosi na zadanu temu.

Drveće i zelene površine u urbanim sredinama imaju izuzetnu ulogu u ekološkom i estetskom smislu. Zelenilo utječe na oblikovanje klime, važno je i kao rekreacijski prostor. Osim što proizvodi velike količine kisika, iz atmosfere »hvata« mnoge štetne supstance (prašinu, dim...). Samo jedan hektar zelenih površina pročišćava približno 18 milijuna m3 zraka od ugljičnoga dioksida, prašine i drugih štetnih primjesa. Jedna razvijena stogodišnja bukva svakog sata apsorbira 2,5 kg ugljičnoga dioksida, oslobađajući pritom otprilike 1,7 kg kisika. Njezina dnevna proizvodnja može podmiriti potrebe za kisikom više od 60 ljudi.

Šume, i zelenilo uopće, štite od buke, a istraživanja su pokazala da je u naseljima s više zelenila buka smanjena približno 30%. Zelene površine poboljšavaju mikroklimu i djeluju povoljno na psihofizičko zdravlje čovjeka.

Gradski parkovi i drvoredi staništa su brojnih životinjskih vrsta i važni su za očuvanje bioraznolikosti.