Natura Jadera

 

POČETNA      |      ZAŠTIĆENA PODRUČJA      |      EKOLOŠKA MREŽA      |      KARTE

Novosti i događanja

 


 

Kula Buta

Povodom međunarodnog dana zaštite prirode i dana biološke raznolikosti (22. svibnja), svečano je obilježen početak radova na obnovi kuće - kule Buta u Novigradu.

Projektom je planirana adaptacija i rekonstrukcija kuće i kule Buta u Novigradu, nakon čega će one steći uporabnu vrijednost sukladno želji investitora, tj. koristit će se kao izložbeno-informativni punkt, odnosno regionalni prezentacijski centar NATURA 2000 Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije (Natura-Jadera). Građevine pripadaju povijesnoj jezgri Novigrada, a nalaze se gotovo u centru današnjeg Novigrada. Područje Novigradskog mora, u čijoj blizini se nalaze ovi objekti, je sjecište nekoliko geografskih, geoloških, ekoloških i klimatskih regija Hrvatske pa se gotovo svi stanišni tipovi prisutni u Hrvatskoj mogu naći u njegovoj blizini (osim panonskih). Dio ovih područja, odnosno staništa, već je prepoznat kao vrijedan dio NATURA 2000 područja Hrvatske.

U obnovljenim prostorijama kuće i kule Buta prezentirat će se postojeća i buduća NATURA 2000 područja kroz prezentacije u obliku izložbi fotografija, izložbi stručnih radova (u sklopu kojih je moguće prikazati znanstvena istraživanja koja se održavaju u blizini, a i dalje od ovog prostora) te multimedijalna predavanja i projekcije dokumentarnih filmova. U njima će se izgraditi prezentacijsko prodajni pult za prodaju i podjelu brojnih stručnih, popularnih i promidžbenih publikacija te ured za prikupljanje i obradu podataka za istraživanja o lokacijama NATURA 2000.

- GALERIJA SLIKA (3) -