Natura Jadera

 

POČETNA      |      ZAŠTIĆENA PODRUČJA      |      EKOLOŠKA MREŽA      |      KARTE

Novosti i događanja

 


 

Postavljanje tabli na plažama posebnih prirodnih vrijednosti

U okviru COAST projekta i u suradnji s Državnim zavodom za zaštitu prirode, na plažama Sakarun, Ždrijac i Kraljičinoj plaži su postavljene informativne table. Te plaže su pod velikim pritiskom od strane kupača i turista te im se ovim atraktivnim, obavijesnim tablama želi skrenuti pažnja na njihove iznimne prirodne vrijednosti.

Na plažu Sakarun su postavljene dvije table, jedna govori o najvažnijim prirodnim vrijednostima plaže, a druga o livadama Posidonije. Plaža spada u jedno od krajobrazno najvrednijih područja u Zadarskoj županiji. Zbog svojih iznimnih prirodnih vijednosti je zaštićena kao značajni krajobraz (usklopu šireg područja „Sjeverozapadni dio Dugog otoka“), a podmorje je posebno zbog bogastva livadama Posidonije uvršteno u ekološku mrežu.

U Ninskoj laguni, koja uključuje Kraljičinu plažu i plažu Ždrijac postavljene su tri table koje govore o njihovim prirodnim vrijednostima. Na širem području lagune nalaze se stjenovite obale, kamenjarski travnjaci, pjeskovite morske obale, staništa mediteranske i termoatlanske vegetacije halofitnih grmova (Sarcocornetea fruticosi), muljevite i pješčane pličine, pješčana dna i naselja posidonije, što su staništa koja su ugrožena ne samo u Hrvatskoj, nego i u Europi. Osim toga, laguna je važna za veliki broj ugroženih i endemičnih vrsta ptica. Područje Kraljičine plaže prepoznato je kao područje nešto značajnije vrijednosti kopnene biote, uglavnom zbog pokrovnosti ciljnih (Natura 2000) kopnenih staništa. Plaža je uvrštena i u ekološku mrežu.

- GALERIJA SLIKA (6) -