Natura Jadera

 

POČETNA      |      ZAŠTIĆENA PODRUČJA      |      EKOLOŠKA MREŽA      |      KARTE

Novosti i događanja

 


 

Škola u prirodi na izvoru rijeke Une

Izvor Une se nalazi ispod planine Stražbenice u području reliktnih šuma bukve i crnog graba. Litice i obronci su prekriveni vegetacijom karakterističnom za submediteranska listopadna područja sa šumama bijelog graba i hrasta medunca.  Na staništima kanjona rijeke Une rastu specifične biljke pukotinarke (hazmofiti), kojima pripadaju mnogi endemi. Zato je, osim samog izvora koji je zaštićen kao hidrološki spomenik prirode, okolno područje uvršteno u Natura 2000 mrežu.
Škola u prirodi je jedan od bitnih, ali na žalost rijetkih oblika poučavanja. Omogućuje učenicima kritičko promatranje, razumijevanje međusobne ovisnosti prirode, upoznavanje njihove okoline i sl. Cilj našeg rada s učenicima je kvalitetnija zaštita i očuvanje prirode kroz edukaciju i senzibilizaciju učenika, a i učitelja.

- GALERIJA SLIKA (6) -