Natura Jadera

 

POČETNA      |      ZAŠTIĆENA PODRUČJA      |      EKOLOŠKA MREŽA      |      KARTE

Natječaji i javna nabava


22. ožujka 2018. godine

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za radno mjesto čuvara prirode
te savjetnika za provedbu programa i projekata

http://www.natura-jadera.com/Dokumenti/poziv_na_prethodnu_provjeru_znanja_i_sposobnosti.pdf


06. ožujka 2018. godine

Javni natječaj za radno mjesto savjetnika za provedbu programa i projekata

http://www.natura-jadera.com/Dokumenti/javni_natjecaj_za_radno_mjesto_savjetnika.pdf


06. ožujka 2018. godine

Javni natječaj za radno mjesto čuvara prirode

http://www.natura-jadera.com/Dokumenti/javni_natjecaj_za_radno_mjesto_cuvara_prirode.pdf


12. veljače 2018. godine

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2017. godinu

http://www.natura-jadera.com/Dokumenti/registar_ugovora_o_javnoj_nabavi_2017.pdf


07. veljače 2018. godine

Plan nabave za 2018. godinu

http://www.natura-jadera.com/Dokumenti/plan_nabave_za_2018_godinu.pdf


13. prosinca 2017. godine

Plan nabave za 2017. godinu
http://www.natura-jadera.com/Dokumenti/plan_nabave_2017.pdf

Pravilnik o proceduri stvaranja ugovornih obveza za 2017. godinu
http://www.natura-jadera.com/Dokumenti/pravilnik_o_proceduri_stvaranja_ugovornih_obveza_2017.pdf

Pravilnik o proceduri zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja za 2017. godinu
http://www.natura-jadera.com/Dokumenti/pravilnik_o_proceduri_zaprimanja_racuna_2017.pdf


25. rujna 2017. godine

Nacrt pravilnika o jednostavnoj nabavi

http://www.natura-jadera.com/Dokumenti/nacrt_pravilnika_o_jednostavnoj_nabavi.pdf


5. travnja 2017. godine

Obavijest iz članka 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016)

Obavještavamo da čelnik tijela naručitelja Natura - Jadera Javne Ustanove nije u sukobu interesa niti s jednim gospodarskim subjektom sukladno članku 80 Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016)

http://www.natura-jadera.com/Dokumenti/obavijest_iz_clanka_80_zakona_o_javnoj_nabavi.pdf


15. ožujka 2017. godine

Odluka o poništenju postupka bagatelne nabave izrade muzeografskog-muzeološkog rješenja te idejnog rješenja postava za projekt "Centar za posjetitelje u Ninu"

http://www.natura-jadera.com/Dokumenti/ponistenje_postupka_izrade_muzeografsko_muzeoloskog_rjesenja.pdf


06. ožujka 2017. godine

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE: Izrada muzeografsko – muzeološkog rješenja te idejnog rješenja postava za projekt
„Centar za posjetitelje u Ninu“

http://www.natura-jadera.com/Dokumenti/izrada_muzeografsko_muzeoloskog_rjesenja_centar_za_posjetitelje_u_ninu.pdf


23. siječnja 2017. godine

Javni natječaj za radno mjesto čuvara prirode Natura-Jadera javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije. Natječaj je izašao 23. siječnja i traje do 07. veljače 2017. godine.

http://www.natura-jadera.com/Dokumenti/natjecaj_za_radno_mjesto_cuvara_prirode.pdf


08. prosinca 2015. godine

Natječaj za prodaju imovine

http://www.natura-jadera.com/Dokumenti/natjecaj_za_prodaju_imovine.pdf


01. rujna 2015. godine

Natječaj za imenovanje ravnatelja

http://www.natura-jadera.com/Dokumenti/natjecaj_za_ravnatelja_2.pdf


31. ožujka 2015. godine

Natječaj za voditelja radionice o GIS-u

http://www.grad-zadar.hr/vijest/natjecaji-35/poziv-na-podnosenje-ponuda-za-usluge-vodenja-radionice-upravljanje-gis-alatom-u-sklopu-projekta-zeleni-otoci-2788.html


20. veljače 2015. godine

Natječaj za imenovanje ravnatelja

http://www.natura-jadera.com/Dokumenti/natjecaj_za_ravnatelja.pdf


30. siječnja 2015. godine

POZIV NA PODNOŠENJE PONUDA ZA UNUTARNJE OPREMANJE INFO CENTRA KUĆE I KULE BUTA U NOVIGRADU:

http://www.natura-jadera.com/Dokumenti/natjecaj_kula_buta_novigrad.zip


Obavijest o sprječavanju sukoba interesa Sukladno članku 13. stavak 9. Točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj : 90/11) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s  kojima Natura-Jadera Javna ustanova kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 13. Zakona.


10. srpnja 2014. godine

POZIV NA PODNOŠENJE PONUDE ZA USLUGU IZRADE KATALOGA HERBARIJA ZA POTREBE PROJEKTA "ZELENI OTOCI":

http://www.zadarska-zupanija.hr/index.php/search/1812-zeleni-otoci-s-006-natjecaj-za-uslugu-izrade-kataloga-herbarija-za-potrebe-projekta-qzeleni-otociq

Ispravak natjecaja:

http://www.zadarska-zupanija.hr/index.php/search/1816-zeleni-otoci-s-006--ispravak-natjecaja-za-uslugu-izrade-kataloga-herbarija-za-potrebe-projekta-qzeleni-otociq


2. lipnja 2014. godine

POZIV NA PODNOŠENJE PONUDE ZA USLUGU ODRŽAVANJA RADIONICE I KOORDINACIJE IZRADE PLANA UPRAVLJANJA:

http://www.zadarska-zupanija.hr/index.php/search/1783-ispravak-zeleni-otoci-c-005-poziv-na-podnosenje-ponude-za-uslugu-odrzavanja-radionice-i-koordinacije-izrade-plana-upravljanja-u-sklopu-projekta-qzeleni-otociq


Arhiva natječaja i javne nabave

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Izjava o ne postojenju sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi