Natura Jadera

 

POČETNA      |      ZAŠTIĆENA PODRUČJA      |      EKOLOŠKA MREŽA      |      KARTE

Novosti i događanja

 


 

Praćenje stanja jezerskog regoča (Lindenia tetraphylla), strogo zaštićene svojte

U okviru provedbe kartiranja populacija vretenca jezerskog regoča (Lindenia tetraphylla), djelatnici IRES-a - Instituta za istraživanje i razvoj održivih eko sustava, zajedno s našom javnom ustanovom, uspostavili transekte za kartiranje vrste Lindenia tetraphylla na Velikom blatu.

Rasprostranjenost jezerskog regoča Lindenia tetraphylla u Hrvatskoj je vezana za četiri vodena staništa u priobalju i to: jezera i kanali na otoku Krku, jezera i kanali na otoku Pagu, Vransko jezero kraj Biograda i delta Neretve. Cilj opažanja ove strogo zaštićene svojte je prikupiti podatke o mogućoj široj distribuciji vrste i migracijskim koridorima, osobito u kontekstu promjena u stanišnim uvjetima duž priobalja. Monitoring jedinki jezerskog regoča će se provoditi prve dvije godine svakog šestogodišnjeg perioda praćenja stanja i izvješćivanja. Izlazak na terensko opažanje odraslih jedinki vršiti će se dva puta godišnje.

- GALERIJA SLIKA (4) -