Natura Jadera

 

POČETNA      |      ZAŠTIĆENA PODRUČJA      |      EKOLOŠKA MREŽA      |      KARTE

Novosti i događanja

 


 

Praćenje stanja nerazgranjenog srpca (Serratula lycopifolia)

Na Natura 2000 području Bulji smješteno u blizini mjesta Bruvno kraj Gračaca, djelatnici DZZP-a i naša javna ustanova su uspostavili transekte za praćenje stanja biljne vrste nerazgranjeni srpac. Ovaj monitoring je značajan za sakupljanje potrebnih podataka za evaluaciju statusa zaštite te pomaže u nacionalnom izvještavanju Europskoj komisiji kao što to i nalažu Direktive. Na ovim livadama se nalazi najveća poznata površina rasprostranjenosti nerazgranjenog srpca u Hrvatskoj, koja predstavlja više od 15% ukupne hrvatske površine rasprostranjenosti te pokriva područje od najmanje 0.5 hektara.

Nerazgranjeni srpac je višegodišnja biljna vrsta koja raste na suhim i vlažnim travnjacima s neutralnim do bazičnim tlom bogatim mineralima. U Hrvatskoj dolazi u submediteranskim krškim područjima, osobito na travnjacima Scorzonerion villosae. Osjetljiv je na gubitak staništa uzrokovanih promjenom namjene ili upravljanja zemljištem. Glavni fokus upravljanja za područje Bulji je održati dva staništa travnjaka i dvije biljne vrste koji se nalaze na popisu Direktive o staništima u povoljnom statusu očuvanja. U skladu s navedenim, redovit i prikladan monitoring ciljeva očuvanja za označeno područje je od vitalne važnosti.

- GALERIJA SLIKA (4) -