Natura Jadera

 

POČETNA      |      ZAŠTIĆENA PODRUČJA      |      EKOLOŠKA MREŽA      |      KARTE

Novosti i događanja

 


 

Praćenje strogo zaštićene vrste vretenca - jezerskog regoča Lindenia tetraphylla

U Ornitološkom rezervatu Veliko blato proveli smo program praćenja stanja strogo zaštićene vrste vretenca - jezerskog regoča Lindenia tetraphylla.
Monitoring se provodi na način da se na trajnom transektu u duljini od 3 km uz jezero broje odrasle jedinke, zapisuje njihov spol, te se bilježi ako je par u letu, pri parenju ili ženka polagaže jaja. Obzirom da monitoring treba provoditi prve dvije godine svakog šestogodišnjeg perioda praćenja stanja i izvješćivanja i to dva puta godišnje (polovinom lipnja ili početkom srpnja, te početkom kolovoza), lokalitet ćemo ubrzo obići još jednom.

Rasprostranjenost jezerskog regoča u Hrvatskoj je poznata za samo četiri vodena staništa u priobalju od kojih je jedno Veliko blato (te Jezero Ponikve na otoku Krku, Vransko jezero kraj Biograda i delta Neretve). Terensko kartiranje provodi se isključivo iz razloga što postoji iznimno malo nalaza vrste izvan uske zone oko ta četiri poznata lokaliteta sa staništima za razvoj ličinki.

Više o jezerskom regoču

- GALERIJA SLIKA (1) -