Natura Jadera

 

POČETNA      |      ZAŠTIĆENA PODRUČJA      |      EKOLOŠKA MREŽA      |      KARTE

Novosti i događanja

 


 

Prebrojavanje gnijezda lastavica i piljaka

Lastavice i piljci su odlični indikatori stanja ruralnih i urbanih ekosustava. Iako su strogo zaštićene vrste, za sada nisu ugrožene. Globalno se ipak bilježi pad brojnosti njihovih populacija. Najčešće zbog promjena u intenzitetu i načinu korištenja poljoprivrednih površina.

Programom praćenja gnijezda koje je izradio Državni zavod za zaštitu prirode, a odrađuju Javne ustanove, obuhvaćeni su lastavica Hirundo rustica i piljak Delichon urbicum jer dijele ista staništa i gnijezde se gotovo u isto vrijeme, dok u Hrvatskoj obitavaju još 3 vrste lastavica (daurska lastavica, hridna lastavica i bregunica).

Programom se pratiti brojnost aktivnih gnijezda na unaprijed određenim kvadrantima veličine 1x1 km2 (kojih je u Zadarskoj županiji 17), u svrhu određivanja veličine gnijezdeće populacije, njene rasprostranjenosti te trendova populacije. Prebrojavanje se provodi svake godine ili najmanje dva puta do 2018. godine. Ta dinamika usklađena je sa šestogodišnjim razdobljem izvještavanja o statusu populacija ptica u RH sukladno odredbama Direktive o pticama.