Natura Jadera

 

POČETNA      |      ZAŠTIĆENA PODRUČJA      |      EKOLOŠKA MREŽA      |      KARTE

Projekti

 

1. Una - Spring of Life
2. Zeleni otoci
3. Škola u prirodi: Ornitološki rezervat kao učionica
4. Adaptive Management of Marine Area in Norhtwestern part of Dugi Otok Island
5. Plan upravljanja Natura2000 područjem "Bulji"
6. Plan upravljanja okolišem za adaptaciju i rekonstrukciju kuće i kule Buta u Novigradu
7. B.transparent: Jačanje lokalnih partnerstva za transparentno upravljanje javnim dobrima i prirodnim resursima na području Novigradskog i Karinskog mora

 


"Una - Spring of Life "

UnaIPA program;
Program prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina 2007. - 2013.;
Vodeći partner u projektu: Zadarska županija;
Nositelji s Hrvatske strane: Zadarska županija, Općina Gračac, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Zadarske županije, Razvojna agencija Zadarske županije - ZADRA, Turistička zajednica Zadarske županije i Udruga “Una” iz Srba, te Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA i Turistička zajednica Općine Gračac;
Nositelji s Bosanskohercegovačke strane: Općina Bihać, u suradnji s Centrom za promociju lokalnog razvoja PLOD iz Bihaća i  Turističkom zajednicom Unsko-sanskog kantona.

Cilj projekta je zajednički razviti i promovirati Vrelo Une u Hrvatskoj te slap na Uncu i stari grad Ostrovicu na području Martin Broda u Bosni i Hercegovini kao dio istog, u okoliš uklopljenog, zajedničkog turističkog proizvoda kroz prekograničnu suradnju i objedinjavanje različitih iskustava svih dionika s područja gornjeg toka rijeke Une.

Najvažnije projektne aktivnosti uključuju izradu „Strategije razvoja turizma na prekograničnom području gornjeg toka rijeke Une“, izgradnju drvene ograde uz turističku pješačku stazu do Vrela Une, organizaciju volonterskog kampa u Srbu radi čišćenja pješačkih i biciklističkih staza uz rijeku Unu, obnovu turističke infrastrukture uz slap na Uncu te starog grada Ostrovice na području Martin Broda, organizaciju 3 tipa edukativnih radionica (ekološki principi u turizmu, razvoj ponude ruralnog turizma te život i rad u ili uz zaštićene prirodne vrijednosti) na području obje države, izradu turističke brošure o novostvorenom zajedničkom turističkom proizvodu te studijski izlet na obje lokacije za regionalne turističke agencije, upravitelje hotela i sl.

www.zadarska-zupanija.hr

 


 

"Zeleni otoci "

II. komponenta IPA programa;
Program prekogranične suradnje Hrvatska –Bosna i Hercegovina 2007. -2013.;
Mjera 2.1: Zaštita prirode i okoliša
Nositelj: Natura Jadera
Partneri HR: Zadarska županija, Grad Zadar
Partneri BiH:  Općina Bosanska Krupa, Općina Bihać, PLOD-centar za lokalni razvoj Bihać

Ukupna vrijednost projekta s hrvatske strane: 313.939,95 EUR
Iznos sufinanciranja Europske komisije: 263.129,95 EUR

Ovim će se projektom vratiti život u gradski Perivoj Vladimira Nazora preko njegove sanacije i hortikulturnog uređenja. Istovremeno, vratit će se i Perivoj u život građana preko raznih sadržaja, dječjeg igrališta, elemenata za vježbanje za sportaše i rekreativce, edukativnih radionica i turističke ponude. Perivoj će se uklopiti u školski program (škola u prirodi) te u razne turističke manifestacije grada Zadra čime bi se poboljšala turistička ponuda.
U slijedeće dvije godine planirane su razne aktivnosti koje ćemo ovim putem samo taksativno nabrojati:

GRAĐEVINSKI RADOVI:

 1. Obnova 12.735m pješačkih staza (pošljunčivanje, restauracija kamenog obruba, obnova kanala)
 2. Fontana (ribnjak) – postavljanje pumpe
 3. Ugradnja protupožarnih hidranata
 4. Postavljanje novih koševa za smeće
 5. Postavljanje novih klupa
 6. Postavljanje opreme za sportaše (7 elemenata za vježbanje)
 7. Izgradnja dječjeg igrališta

HORTIKULTURNI RADOVI:

 1. Čišćenje i rezanje mrtvih grana
 2. Sanacija suhih stabala
 3. Uklanjanje panjeva
 4. Obnova lovorove živice
 5. Vraćanje atraktivnog i zaboravljenog izgleda

ŠKOLA U PRIRODI U PERIVOJU

 1. Osmišljen kvalitetan program za učenike osnovnih škola
 2. Herbarij

PROMOCIJA

 • Web, brošure, postavljanje obrazovnih i informativnih tabli

Vrh stranice

 


 

Škola u prirodi: Ornitološki rezervat kao učionica

“Čujem i zaboravim, vidim pa zapamtim, uradim pa razumijem.”

FINANCIRANJE: UNDP COAST male darovnice

Škola u prirodi je jedan od bitnih, ali na žalost, rijetkih oblika poučavanja izvan učionice koja omogućuje učenicima kritičko promatranje, razumijevanje međusobne ovisnosti prirode i ljudi, proučavanje znanstvenih načela, upoznavanje njihove prirodne baštine i sl. Predstavlja oblik učenja o užem i širem zavičaju, bioraznolikosti, flori i fauni, pri kojem daleko od gradske buke, učenici mogu naučiti od prirode „uzeti“ sve što je dobro, a da je ujedno i sačuvaju.

Opći cilj:

Kvalitetnija zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti ornitološkog rezervata (i općenito – prirode)  kroz edukaciju i senzibilizaciju i učenika i učitelja.

Škola u prirodi u ornitološkom rezervatu Veliko blato važna je za učenike u Zadarskoj županiji radi stjecanja znanja o vrijednosti ornitoloških rezervata, ali i općenito flori i fauni, značajnim i zaštićenim vrstama koje se nalaze u njihovom zavičaju. Programi se baziraju na ključnim temama za IV –VII razrede osnovne i I raz. srednje škole.

Škola u prirodi - poziv školama (.pdf)

Škola u prirodi - 1. PROGRAM: Tko sve plete na Pagu (.pdf)

Škola u prirodi - 2. PROGRAM: Safari (.pdf)

Škola u prirodi - 3. PROGRAM: Teen-Nature (.pdf)

Vrh stranice

 


 

Adaptive Management of Marine Area in Northwestern part of Dugi Otok Island, Croatia

Preko projekta malih darovnica koji sufinancira MedPAN organizacija s partnerima: FFEM, MAVA Foundation i Foundation Albert II of Monaco, započeli smo s izradom Plana upravljanja za Značajni krajobraz Sjeverozapadnog dijela Dugog Otoka i izradom GIS baze podataka.

Plan upravljanja je važan strateški dokument Javne ustanove kojim se za ovo područje planiraju konkretne aktivnosti u periodu od 10 narednih godina (s revizijom dokumenta nakon 5 godina). Predviđeno je da će izrada dokumenta trajati do srpnja 2013. godine.

S obzirom da je plan upravljanja pravno obvezujući dokument, Javna ustanova od samoga početka uključuje sve zainteresirane dionike (ponajprije lokalno stanovništvo) u postupak izrade Plana na način da upravo oni odrede njegove bitne elemente.

Tijekom 2012. godine održale su se tri radionice na kojima se odredilo:

 1. vizija značajnog krajobraza SZ dio Dugog Otoka,
 2. ciljevi i mjere očuvanja područja,
 3. aktivnosti koje treba izvršiti kako bi se postigli željeni ciljevi.

Pored održavanja radionica, Javna ustanova je otvorena za prijedloge, mišljenje i komentare svih zainteresiranih dionika i to putem telefona, telefaksa, e-maila ili pošte, ili putem neposrednog razgovora u prostorijama Javne ustanove u Zadru.

www.medpan.org

Adaptive Management of Marine Area on Dugi Otok Island (.pdf)

Nacrt Plana upravljanja Značajnim krajobrazom "Sjeverozapadni dio Dugog otoka"

Vrh stranice

 


 

Plan upravljanja Natura2000 područjem "Bulji"

Hrvatska tijekom posljednjih nekoliko godina koristi različite EU fondove za projekte vezane uz pripremu prijedloga NATURA 2000, čije je proglašenje i naša obveza prilikom ulaska u EU.  Jedan od takvih projekata je i projekt „NATURA MANMON“, financiran u iznosu od 1.174.950 €. Nositelji projekta su Ministarstvo za zaštitu okoliša i prirode i Državni zavod za zaštitu prirode.

Cilj Projekta je očuvanja biološke raznolikosti i doprinos održivom upravljanju i monitoringu Natura 2000 područja te izgradnja kapaciteta Županijskih ustanova za upravljanje NATURA 2000 područjima kroz izradu planova upravljanja.

O samom Projektu više na:

www.zastita-prirode.hr

www.zadarskilist.hr

Bulji - prezentacija (.pps)

 

Vrh stranice

 

Plan upravljanja Natura2000 područjem "Bulji"

Hrvatska tijekom posljednjih nekoliko godina koristi različite EU fondove za projekte vezane uz pripremu prijedloga NATURA 2000, čije je proglašenje i naša obveza prilikom ulaska u EU.  Jedan od takvih projekata je i projekt „NATURA MANMON“, financiran u iznosu od 1.174.950 €. Nositelji projekta su Ministarstvo za zaštitu okoliša i prirode i Državni zavod za zaštitu prirode.

Cilj Projekta je očuvanja biološke raznolikosti i doprinos održivom upravljanju i monitoringu Natura 2000 područja te izgradnja kapaciteta Županijskih ustanova za upravljanje NATURA 2000 područjima kroz izradu planova upravljanja.

O samom Projektu više na:

www.zastita-prirode.hr

www.zadarskilist.hr

Bulji - prezentacija (.pps)

 

Vrh stranice

 


 

Plan upravljanja okolišem za adaptaciju i rekonstrukciju
kuće i kule Buta u Novigradu

Povjerenstvu za ocjenu prijedloga investicijskih projekata za financiranje u sklopu Projekta integracije u EU Natura 2000 (NIP), predočena je tehnička dokumentacija (glavni projekt) i procjena troškova gradnje Info centra Kula Buta u Novigradu. Nakon uvida u dokumentaciju i provedene ocjene po kriterijima utvrđenim još tijekom pripremne faze NIP-a, utvrđeno je da se projekt uklapa u ciljeve NIP projekta, a priloženi projektni obrazac vrlo jasno i detaljno obuhvaća tražene zahtjeve te predstavlja primjer dobro popunjenog obrasca. Nakon rasprave, Povjerenstvo je donijelo zaključak da je predloženi projekt uređenja zapuštenog objekta u info centar Kula Buta prihvatljiv za financiranje kroz NIP te se predlaže pomoćniku ministra realizaciju istog.

 

Vrh stranice

 


 

B.transparent: Jačanje lokalnih partnerstva za transparentno upravljanje javnim dobrima i prirodnim resursima na području Novigradskog i Karinskog mora


Naziv projekta:
„B.transparent: Building community partnerships for transparent management of public goods and natural resources in Novigrad and Karin Sea area“
„B.transparent: Jačanje lokalnih partnerstva za transparentno upravljanje javnim dobrima i prirodnim resursima na području Novigradskog i Karinskog mora”

Nositelja projekta:
Udruga za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja „Eko Zadar“

Partneri:
Zadarska županija
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Zadarske županije Natura-Jadera
Općina Novigrad
Udruga za poticanje neformalnog obrazovanja, kritičkog mišljenja i filozofije u praksi „Mala filozofija“
Ekološka udruga Zrmanja

Vrijeme provedbe projekta: 10. studenoga 2015. godine – 10. svibnja 2017. godine
Ukupna vrijednost projekta: 175.597,81 EUR / 1.338.582,10 HRK

Projekt financira Europska unija i sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

EU + Vlada RH = 94,52% tj. 165.981,87 EUR / 1.265.279,79 HRK

Udio EU: 149.383,68 EUR (90%)

Udio Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske: 16.598,19 EUR (10%)

Projekt se provodi unutar Programa Europske unije za Hrvatsku IPA.

 
Ovaj projekt financira
Europska unija


Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Ciljevi projekta:
Opći cilj: Potvrditi ulogu organizacija civilnog društva (OCD-a) kao jednakih partnera u osiguravanju otvorenog upravljanja i transparentnosti u raspolaganju javnim dobrima i prirodnim resursima u Natura 2000 zaštićenim područjima.
Specifični ciljevi: Ojačati i povećati razinu kvalitete organizacijskih struktura organizacija civilnog društva (OCD-a) kroz osnaživanje mreže OCD-a i povećanje njihovih kapaciteta i znanja u odgovornom upravljanju javnim dobrima i prirodnim resursima na području Novigradskog i Karinskog mora te osnovati partnerstva OCD-a i lokalnih vlasti za transparentno upravljanje i raspolaganje javnim dobrima i prirodnim resursima na području Novigradskog i Karinskog mora.

Glavne aktivnosti projekta:
- Jačanje kapaciteta lokalnih OCD-a kroz organiziranje radionica, edukacija i međusobnog umrežavanja
- Sociološko istraživanje o trenutnoj metodologiji prijenosa informacija o upravljanju područjem među lokalnim dionicima
- Osnivanje suradnje OCD-a i lokalnih vlasti kroz team buildinge i izrada relevantne dokumentacije za transparentno i održivo upravljanje javnim dobrima i prirodnim resursima na području Novigradskog i Karinskog mora.

Kontakt osobe:
Taida Garibović
MSc. Ekologije krajobraza i zaštite prirode
Voditeljica projekta
taida.garibovic@gmail.com
098/449 371
Ivan Matić, dipl. pol.
Asistent voditeljice projekta
ivanmatic1@gmail.com
091/1406 084

Kontakt za informacije o projektu:
taida.garibovic@gmail.com

Facebook stranica B.transparenta:
https://www.facebook.com/Btransparent-173948976307303/

 

Vrh stranice