Natura Jadera

 

POČETNA      |      ZAŠTIĆENA PODRUČJA      |      EKOLOŠKA MREŽA      |      KARTE

Zaštićena područja > Brbišćica

Karta

LOKALITETI U PREVENTIVNOJ ZAŠTITI

POSEBNI REZERVAT

Geološko-geomorfološki rezervat

Brbišćica

U preventivnoj zaštiti od 1.10.2010. do 1.10.2013.
Površina: 12 ha (0,12 km2)

Ovaj lokalitet na Dugom otoku predstavlja rijetkost i reprezentativnost za geologiju (paleontologiju) te geomorfologiju zbog velikog broja fosilnih nalaza koji nam daju važnu informaciju o paleoekologiji morskih ekosustava donjeg turona (nalaz varanoidno semiakvatično-akvatičnog morskog guštera, riba, bilja, amonita i grebenotvoraca), te mnogobrojnih krških geomorfoloških oblika (podmorskih i suhih špilja, prirodnih mostova i okna).

Najzanimljiviji fosil na Brbišćici ostavio je prije oko 90  milijuna godina morski  gušter, koji je živio dio života  u moru, a dio na kopnu. Fosil  je pronašao Donat Petricioli,  biolog iz Sali, koji je prije  nekoliko godina prvi pokrenuo postupak zaštite.

NAPOMENA:
Kada se za neko područje utvrdi da ima svojstva zaštićenog područja i/ili je pokrenut postupak stavljanja pod zaštitu, a postoji realna opasnost od njegove devastacije, ono se može preventivno zaštiti rješenjem Ministarstva zaštite okoliša i prirode, na najviše tri godine. Za to vrijeme na područje se primjenjuju sve odredbe Zakona o zaštiti prirode.

 

- GALERIJA SLIKA (6) -

Karta zaštićenih područja >>