Natura Jadera

 

POČETNA      |      ZAŠTIĆENA PODRUČJA      |      EKOLOŠKA MREŽA      |      KARTE

Zaštićena područja > Silbanski grebeni

Karta

LOKALITETI U PRIPREMI ZA PROGLAŠENJE

ZNAČAJNI KRAJOBRAZ

Silbanski grebeni

Površina: 1.678 ha (16,78 km2)

Predviđeni značajni krajobraz "Silbanski grebeni" je područje značajnih krajobraznih vrijednosti i područje rijetkih i ugroženih tipova staništa s brojnim zaštićenim i/ili ugroženim vrstama flore i faune, bogato raznolikim krškim formama, područje Ekološke mreže Republike Hrvatske, te područje kulturno-povijesnih vrijednosti. Stoga ono zahtijeva zaštitu i usmjereno upravljanje u cilju očuvanja povoljnih stanišnih uvjeta te biološke i krajobrazne raznolikosti, a na dobrobit lokalnog stanovništa.

Ciljevi zaštite ovog područja su: očuvanje krajobraznih i kulturno-povijesnih vrijednosti, te biološke raznolikosti područja, posebno očuvanje staništa morske cvjetnice Posidonia oceanica.

 

- GALERIJA SLIKA (6) -

Karta zaštićenih područja >>