Natura Jadera

 

POČETNA      |      ZAŠTIĆENA PODRUČJA      |      EKOLOŠKA MREŽA      |      KARTE

Zaštićena područja > Kolanjsko blato - blato Rogoza

Karta

POSEBNI REZERVAT

Ornitološki rezervat

Kolanjsko blato - blato Rogoza

Godina proglašenja: 1988.
Površina:  175 ha (1,75 km2)

Na hrvatskoj obali i otocima preostalo je još vrlo malo močvarnih staništa jer je većina negdašnjih priobalnih močvara namjerno isušena. Ostala su rijetka "blata", tj. bare smještene po udolinama i krškim poljima. Posebnost tih staništa je boćata voda i močvarna vegetacija, čime se značajno obogaćuju krška, ogoljela i vegetacijom siromašna staništa. Svojim bogatstvom i raznolikošću ptičjeg svijeta te ostalih faunističkih i florističkih značajki ističe se Kolanjsko blato na otoku Pagu, koji je radi svoje važnosti za očuvanje biološke raznolikosti zaštićen kao ornitološki rezervat. U Kolanjskom blatu i bližoj okolici zadnjim istraživanjima zabilježene su 163 ptičje vrste, od kojih je 66 gnjezdarica. U trščaku gnijezde veliki trstenjak i trstenjak cvrkutić, svilorepa, čapljica voljak, kokošica, mali gnjurac, crna liska, mlakuša, divlja i glavata patka. Ugroženi morski kulik, gnjezdarica paških solana, ovdje je redoviti gost. U proljeće dok su okolne livade poplavljene, na njima se odmaraju i hrane razne čaplje, blistavi ibis, a naročito ćurlini za koje je ovo posebno važno područje. Ova mala močvara usred paških kamenjara predstavlja pravi dragulj prirode i života.

 

- GALERIJA SLIKA (6) -

- Vodič za ptice (.pdf)

Karta zaštićenih područja >