Natura Jadera

 

POČETNA      |      ZAŠTIĆENA PODRUČJA      |      EKOLOŠKA MREŽA      |      KARTE

Zaštićena područja > Velo i Malo blato

Karta

POSEBNI REZERVAT

Ornitološki rezervat

Velo i Malo blato

Godina proglašenja: 1988.
Površina: 462 ha (4,62 km2)

Područje Velikog i Malog blata kod Povljane na Pagu posebno je značajno za seobu i zimovanje ptica. U ovim suhim i vrućim, mediteranskim područjima depresije sa slatkom vodom u Velikom blatu te slatkom i bočatom vodom u Malom blatu i njihova gusta močvarna vegetacija pružaju okrilje zanimljivim i brojnim ptičjim stanovnicima u vrijeme gniježđenja, selidbe i zimovanja. Posljednjim istraživanjima provedenih u sklopu projekta Javne ustanove, zabilježeno je 168 vrsta ptica. Često se mogu vidjeti jata crne liske, gnjurci, čaplje, patke njorke, podzviđaći i  bijele žličarke. Dok Veliko blato predstavlja veliku otvorenu vodenu površinu, Malo blato je ljeti presušeno zbog zagušenosti naslagama močvarne flore. Na Malom blatu jedno je od najvažnijih gnjezdišta ugrožene eje livadarke u Hrvatskoj. Tamo gnijezdi oko desetak parova te grabljivice koja svoja gnijezda savija na tlu.

 

- GALERIJA SLIKA (6) -

- Vodič za ptice (.pdf)

Karta zaštićenih područja >>