Natura Jadera

 

POČETNA      |      ZAŠTIĆENA PODRUČJA      |      EKOLOŠKA MREŽA      |      KARTE

Zaštićena područja > Drvored čempresa

Karta

SPOMENIK PARKOVNE ARHITEKTURE

Drvored čempresa

Godina proglašenja: 1964.

Prestanak zaštite: 2013. (Rješenje.pdf)

Duljina: 2 km

Na samom ulazu u grad Biograd na Moru, nalazi se jedan skroman, skoro neprimjetan, ali vrlo značajan hortikulturni spomenik Jadranske obale - Drvored čempresa. Čempresi su u drvoredu posađeni uz cestu od Biograda prema Vrani (od Biograda do Opatinskih Torova) prilikom izgradnje te ceste nakon isušenja Vranskog blata 1898. – 1902. godine. Blato se moralo isušiti radi dobivanja novih površina sposobnih za obradu. Sadašnja starost čempresa je, prema tome, oko 110 godina. Drvored je neobično zanimljiv hortikulturni objekt obzirom na starost, kao i na interesantne habituse pojedinih primjeraka, s veoma gustom krošnjom. Čempresi u drvoredu pripadaju osnovnom tipu Cupressus semprevirens L. s njegova dva varijeteta  Cupressus semprevirens var. pyramidalis i Cupressus semprevirens var. horizontalis.

 

- GALERIJA SLIKA (6) -

Karta zaštićenih područja >>