Natura Jadera

 

POČETNA      |      ZAŠTIĆENA PODRUČJA      |      EKOLOŠKA MREŽA      |      KARTE

Zaštićena područja > Park Folco Borelli

Karta

SPOMENIK PARKOVNE ARHITEKTURE

Park Folco Borelli

Godina proglašenja: 1964.
Površina: 1 ha (0,01 km2)

Park u Sv. Filipu i Jakovu je zanimljiv hortikulturni objekt u privatnom vlasništvu te ulaz u njega nije moguć. Podignut je kao obiteljski vrt 1902/03. godine, oblikovan po uzoru na talijanske vrtove tog vremena pa se u kompoziciji perivoja uočavaju elementi baroka. U parku se ističu brojne egzotične biljke, među kojima su značajne: andaluzijska jela (Abies pinsapo), grčka jela (Abies cephalonica), atlanskicedar (Cedrus atlantica) i još mnoge druge strane konifere.  Uz razne domaće četinjače dolaze još i nešpula (Eriobotrya japonica), maklura (Maclura aurantica), uskolisna dafina (Elaeagnus angustifolia), mahonia (Mahonia aquifolium), albicija (Albizzia julibrissin), planika (Arbutus unedo) i mnoge druge.

 

- GALERIJA SLIKA (5) -

Karta zaštićenih područja >>