Natura Jadera

 

POČETNA      |      ZAŠTIĆENA PODRUČJA      |      EKOLOŠKA MREŽA      |      KARTE

Zaštićena područja > Kanjon Zrmanje

Karta

ZNAČAJNI KRAJOBRAZ

Kanjon Zrmanje

Godina proglašenja: 1964.
Površina: 557 ha (5,57 km2)

Područje kanjona rijeke Zrmanje, od Obrovca do ušća u Novigradsko more je zaštićeno u kategoriji značajni krajobraz, od Obrovca uzvodno pripada Parku prirode Velebit, dok je njen cijeli tok određen kao područje ekološke mreže. Zrmanja je tisućljećima probijala put prema moru kroz tvrdu karbonatnu podlogu čime je stvorila jedan od najimpresivnijih kanjona u ovom dijelu hrvatskog krša. Kanjon je formiran u vapnenačkim slojevima kredne starosti, a stvoren u pleistocenu, kad je morska razina bila znatno niža. Nakon posljednjeg ledenog doba, dizanjem nivoa mora za preko 120 m, današnji donji tok rijeke Zrmanje je pretvoren u estuarij.  U tom dijelu kanjona uz dno korita rijeke se provlači neprekinuti sloj morske vode što uvjetuje bogato i raznoliko stanište biljnih i životinjskih vrsta – značajan i osjetljiv ekosustav, važno mrjestilište različitih vrsta riba, kojeg je nužno očuvati za buduće generacije.

Izletnička vožnja brodom na rijeci Zrmanji organizira se na mirnom toku rijeke od ušća rijeke u Novigradsko more do prvog uzvodnog slapa Jankovića buka.

Upečatljive točke na putovanju Kanjonom:

Zrmanja

 

- GALERIJA SLIKA (6) -

- Pravilnik o unutarnjem redu u Značajnom krajobrazu Kanjonu Zrmanje (.pdf)

Karta zaštićenih područja >>