Natura Jadera

 

POČETNA      |      ZAŠTIĆENA PODRUČJA      |      EKOLOŠKA MREŽA      |      KARTE

Zaštićena područja u Zadarskoj županiji

Prema Zakonu o zaštiti prirode postoji 9 kategorija zaštićenih područja: strogi rezervat, nacionalni park, posebni rezervat, park prirode, regionalni park, spomenik prirode, značajni krajobraz, park šuma te spomenik parkovne arhitekture.

Nacionalnim parkovima i parkovima prirode upravljaju Javne ustanove koje osniva Vlada Republike Hrvatske, a Županija preko svoje Javne ustanove skrbi o svim ostalim kategorijama.


Zaštićena područja kojima upravlja Natura Jadera:

Posebni rezervati:

Spomenici prirode:

Značajni krajobrazi:

Spomenici parkovne arhitekture:

Lokaliteti u pripremi za proglašenje:

 

- Katalog fotografija zaštićenih prirodnih vrijednosti Zadarske županije (.pdf)