Javna ustanova za upravljanje zaštićenim
dijelovima prirode na području Zadarske županije

Novosti

Novosti i događanja
10
sij

Obavijest o provođenju javne rasprave: Prijedlog plana upravljanja područjima ekološke mreže Bruvno i Bulji

Na temelju članaka 56. a i 138. stavka 6. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članaka 16. – 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ 64/08) te Odluke upravnog vijeća Javne ustanove „Natura-Jadera“ o upućivanju prijedloga plana upravljanja na javnu raspravu (KLASA: 612-07/21-01/128; UR.BROJ: 2198/1-88-22-2), Natura-Jadera JU daje: Obavijest o provođenju javne rasprave PRIJEDLOGA PLANA UPRAVLJANJA PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE Bruvno i Bulji Bruvno (HR2001294), Bulji (HR2001255)   Javna rasprava će započeti  17. siječnja  i trajati će do 16. veljače 2022. godine. Tijekom javne rasprave, javnosti i zainteresiranoj javnosti je omogućen uvid u...
Read More
01
pro

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Plana upravljanja područjem ekološke mreže Karišnica i Bijela

  U sklopu izrade Plana upravljanja područjem ekološke mreže Karišnica i Bijela, provedenog u okviru projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“, održana je javna rasprava u trajanju od 30 dana (https://natura-jadera.com/novosti/pu_karisnica i bijela) Svi prijedlozi i primjedbe koje su sudionici u javnoj raspravi dali u roku i na način određen Uredbom o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ 64/08) dio su IZVJEŠĆA koje možete naći na sljedećoj poveznici: PU6081 KARIŠNICA i BIJELA izvješće o javnoj raspravi  
29
ruj

Obavijest o provođenju javne rasprave: Prijedlog plana upravljanja područjem ekološke mreže Karišnica i Bijela

Na temelju članaka 56. a i 138. stavka 6. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članaka 16. – 21. Uredbe  o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ 64/08) te Odluke upravnog vijeća Javne ustanove „Natura-Jadera“ o upućivanju prijedloga plana upravljanja na javnu raspravu (KLASA: 612-07/21-01/111; UR.BROJ: 2198/1-88-21-2) Natura-Jadera JU daje: Obavijest o provođenju javne rasprave PRIJEDLOGA PLANA UPRAVLJANJA PODRUČJEM EKOLOŠKE MREŽE Karišnica i Bijela (HR2001316)   Javna rasprava će započeti  11. listopada  i trajati će do 12. studenoga 2021. godine. Tijekom javne rasprave, javnosti i zainteresiranoj javnosti je omogućen uvid u Prijedlog plana upravljanja...
Read More
20
ruj

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Plana upravljanja područjima ekološke mreže Ninski zaljev i okolica

  U sklopu izrade Plana upravljanja područjima ekološke mreže Ninski zaljev i okolica, provedenog u okviru projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“, održana je javna rasprava u trajanju od 30 dana (https://natura-jadera.com/novosti/pu_ninski-zaljev/) Svi prijedlozi i primjedbe koje su sudionici u javnoj raspravi dali u roku i na način određen Uredbom o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ 64/08) dio su IZVJEŠĆA koje možete naći na sljedećoj poveznici: PU 6080 NINSKI ZALJEV I OKOLICA Izvješće o javnoj raspravi  
20
ruj

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Plana upravljanja područjem ekološke mreže Bokanjačko blato

  U sklopu izrade Plana upravljanja područjem ekološke mreže Bokanjačko blato, provedenog u okviru projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“, održana je javna rasprava u trajanju od 30 dana (https://natura-jadera.com/novosti/pu_bokanjacko-blato/). Svi prijedlozi i primjedbe koje su sudionici u javnoj raspravi dali u roku i na način određen Uredbom o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ 64/08) dio su IZVJEŠĆA koje možete naći na sljedećoj poveznici: PU 8030 BOKANJAČKO BLATO Izvješće o javnoj raspravi       
23
kol

Javno izlaganje prijedloga Plana upravljanja područjima ekološke mreže Bokanjačko blato te Ninski zaljev i okolica u Ninu, 27.8.2021.

  Obavještavamo Vas da će se javno izlaganje prijedloga Plana upravljanja područjem ekološke mreže Bokanjačko blato (PU 8030) održati u Domu kulture (Trg hrvatskih branitelja 1, 23232 Nin), u petak, 27. kolovoza 2021. godine, s početkom u 9:30 sati. Javno izlaganje prijedloga Plana upravljanja područjima ekološke mreže Ninskog zaljeva i okolice (PU6080) održat će se u Domu kulture (Trg hrvatskih branitelja 1, 23232 Nin), u petak, 27. kolovoza 2021. godine, s početkom u 12:00 sati.
23
srp

Obavijest o provođenju javne rasprave: Prijedlog plana upravljanja područjem ekološke mreže Bokanjačko blato

Na temelju članaka 56. a i 138. stavka 6. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članaka 16. – 21. Uredbe  o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ 64/08) te Odluke upravnog vijeća Javne ustanove „Natura-Jadera“ o upućivanju prijedloga plana upravljanja na javnu raspravu (KLASA: 612-07/21-01/106; UR.BROJ: 2198/1-88-21-2) Natura-Jadera JU daje: Obavijest o provođenju javne rasprave PRIJEDLOGA PLANA UPRAVLJANJA PODRUČJEM EKOLOŠKE MREŽE Bokanjačko blato (HR2001366)   Javna rasprava će započeti  2. kolovoza  i trajati će do 2. rujna 2021. godine. Tijekom javne rasprave, javnosti i zainteresiranoj javnosti je omogućen...
Read More
23
srp

Obavijest o provođenju javne rasprave: Prijedlog plana upravljanja područjima ekološke mreže Ninskog zaljeva i okolice

Na temelju članaka 56. a i 138. stavka 6. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članaka 16. – 21. Uredbe  o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ 64/08) te Odluke upravnog vijeća Javne ustanove „Natura-Jadera“ o upućivanju prijedloga plana upravljanja na javnu raspravu (KLASA: 612-07/21-01/105; UR.BROJ: 2198/1-88-21-2), Natura-Jadera JU daje: Obavijest o provođenju javne rasprave PRIJEDLOGA PLANA UPRAVLJANJA PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE Ninskog zaljeva i okolice Ninski zaljev (HR3000176), Ljubački zaljev (HR3000175), Privlaka – Ninski zaljev – Ljubački zaljev (HR4000005), Uvala Plemići (HR4000006), Solana Nin (HR3000421) i Ninski stanovi...
Read More
30
lip

Poziv na edukacijsko-stručni skup “Očuvanje krša i razvoj održivog turizma”

  Zadovoljstvo nam je pozvati vas na 1. edukacijsko-stručni skup na temu „Očuvanje krša i razvoj održivog turizma“ u sklopu projekta „Centar izvrsnosti Cerovačke špilje – održivo upravljanje prirodnom baštinom i krškim podzemljem“ koji će se održati u petak, 24. rujna 2021. godine u Multimedijalnoj dvorani (117) Sveučilišta u Zadru, Franje Tuđmana 24i, Zadar. Organizator skupa je NATURA-JADERA javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije dok su suorganizatori Odjel za geografiju i  Odjel za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru. Stručni skup na temu „Očuvanje krša i razvoj održivog turizma“ namijenjen je zaposlenicima obrazovnih institucija i...
Read More
1 2 3 11

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...