Javna ustanova za upravljanje zaštićenim
dijelovima prirode na području Zadarske županije

Novosti

Novosti i događanja
11
sij

Obavijest o provođenju javne rasprave: Prijedlog Plana upravljanja područjima ekološke mreže otoka Silbe

Na temelju članaka 56. a i 138. stavka 6. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članaka 16. – 21. Uredbe  o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ 64/08) te Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove „Natura-Jadera“ o upućivanju Prijedloga plana upravljanja na javnu raspravu (KLASA: 612-07/22-01/69; URBROJ: 2198-1-88-23-2) Natura-Jadera JU daje: Obavijest o provođenju javne rasprave PRIJEDLOGA PLANA UPRAVLJANJA PODRUČIMA EKOLOŠKE MREŽE OTOKA SILBE Silba (HR2001279), Silba-podmorje (HR3000053), Silbanski grebeni (HR4000025)   Javna rasprava će započeti 20. siječnja i trajati će do 20. veljače 2023. godine. Tijekom javne rasprave, javnosti i zainteresiranoj...
Read More
09
sij

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto voditelj brodice

Na temelju članka 135., stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članka 23. Statuta „Natura-Jadera“ javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije (KLASA: 012/03/21-01/111; UR.BROJ: 2198-1-88-21-1 od 18. listopada 2021. godine), Izmjena i dopuna Statuta (Službeni glasnik Zadarske županije broj 20/22) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu (Službeni glasnik Zadarske županije broj 24/22), ravnatelj „Natura-Jadera“ JU raspisuje   NATJEČAJ za radno mjesto voditelj brodice – 1 izvršitelj/-ica   Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za osobe, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe. Kandidat mora...
Read More
03
stu

Obavijest o provođenju javne rasprave: Prijedlog Plana upravljanja područjem ekološke mreže Benkovac

Na temelju članaka 56. a i 138. stavka 6. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članaka 16. – 21. Uredbe  o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ 64/08) te Odluke upravnog vijeća Javne ustanove „Natura-Jadera“ o upućivanju prijedloga plana upravljanja na javnu raspravu (KLASA: 612-07/22-01/58; UR.BROJ: 2198/1-88-22-2) Natura-Jadera JU daje: Obavijest o provođenju javne rasprave PRIJEDLOGA PLANA UPRAVLJANJA PODRUČJEM EKOLOŠKE MREŽE Benkovac (HR2001218)   Javna rasprava će započeti 11. studenoga  i trajati će do 12. prosinca 2022. godine. Tijekom javne rasprave, javnosti i zainteresiranoj javnosti je omogućen uvid u Prijedlog plana upravljanja...
Read More
10
sij

Obavijest o provođenju javne rasprave: Prijedlog plana upravljanja područjima ekološke mreže Bruvno i Bulji

Na temelju članaka 56. a i 138. stavka 6. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članaka 16. – 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ 64/08) te Odluke upravnog vijeća Javne ustanove „Natura-Jadera“ o upućivanju prijedloga plana upravljanja na javnu raspravu (KLASA: 612-07/21-01/128; UR.BROJ: 2198/1-88-22-2), Natura-Jadera JU daje: Obavijest o provođenju javne rasprave PRIJEDLOGA PLANA UPRAVLJANJA PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE Bruvno i Bulji Bruvno (HR2001294), Bulji (HR2001255)   Javna rasprava će započeti  17. siječnja  i trajati će do 16. veljače 2022. godine. Tijekom javne rasprave, javnosti i zainteresiranoj javnosti je omogućen uvid u...
Read More
01
pro

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Plana upravljanja područjem ekološke mreže Karišnica i Bijela

  U sklopu izrade Plana upravljanja područjem ekološke mreže Karišnica i Bijela, provedenog u okviru projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“, održana je javna rasprava u trajanju od 30 dana (https://natura-jadera.com/novosti/pu_karisnica i bijela) Svi prijedlozi i primjedbe koje su sudionici u javnoj raspravi dali u roku i na način određen Uredbom o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ 64/08) dio su IZVJEŠĆA koje možete naći na sljedećoj poveznici: PU6081 KARIŠNICA i BIJELA izvješće o javnoj raspravi  
29
ruj

Obavijest o provođenju javne rasprave: Prijedlog plana upravljanja područjem ekološke mreže Karišnica i Bijela

Na temelju članaka 56. a i 138. stavka 6. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članaka 16. – 21. Uredbe  o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ 64/08) te Odluke upravnog vijeća Javne ustanove „Natura-Jadera“ o upućivanju prijedloga plana upravljanja na javnu raspravu (KLASA: 612-07/21-01/111; UR.BROJ: 2198/1-88-21-2) Natura-Jadera JU daje: Obavijest o provođenju javne rasprave PRIJEDLOGA PLANA UPRAVLJANJA PODRUČJEM EKOLOŠKE MREŽE Karišnica i Bijela (HR2001316)   Javna rasprava će započeti  11. listopada  i trajati će do 12. studenoga 2021. godine. Tijekom javne rasprave, javnosti i zainteresiranoj javnosti je omogućen uvid u Prijedlog plana upravljanja...
Read More
20
ruj

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Plana upravljanja područjima ekološke mreže Ninski zaljev i okolica

  U sklopu izrade Plana upravljanja područjima ekološke mreže Ninski zaljev i okolica, provedenog u okviru projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“, održana je javna rasprava u trajanju od 30 dana (https://natura-jadera.com/novosti/pu_ninski-zaljev/) Svi prijedlozi i primjedbe koje su sudionici u javnoj raspravi dali u roku i na način određen Uredbom o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ 64/08) dio su IZVJEŠĆA koje možete naći na sljedećoj poveznici: PU 6080 NINSKI ZALJEV I OKOLICA Izvješće o javnoj raspravi  
20
ruj

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Plana upravljanja područjem ekološke mreže Bokanjačko blato

  U sklopu izrade Plana upravljanja područjem ekološke mreže Bokanjačko blato, provedenog u okviru projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“, održana je javna rasprava u trajanju od 30 dana (https://natura-jadera.com/novosti/pu_bokanjacko-blato/). Svi prijedlozi i primjedbe koje su sudionici u javnoj raspravi dali u roku i na način određen Uredbom o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ 64/08) dio su IZVJEŠĆA koje možete naći na sljedećoj poveznici: PU 8030 BOKANJAČKO BLATO Izvješće o javnoj raspravi       
1 2 3 11

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...