Održana dionička radionica za izradu plana upravljanja rijekama Karišnicom i Bijelom

  Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije „Natura Jadera“ temeljem preuzetih obaveza sukladno Zakonu o zaštiti prirode, u sklopu projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ pokrenula je proces izrade Plana upravljanja rijekama Karišnicom i Bijelom (PU 6081). Područje obuhvaćeno Planom je područje ekološke mreže Karišnica i Bijela … Nastavi čitati Održana dionička radionica za izradu plana upravljanja rijekama Karišnicom i Bijelom