Javna ustanova za upravljanje zaštićenim
dijelovima prirode na području Zadarske županije

Veliko i Malo blato

Ornitološki rezervat

Zaštićen od 1988. godine
Površina: 461.69 ha (365.32 ha Općina Povljana, 96.37 ha Grad Pag)

 

Posebnost ovih staništa je boćata voda i močvarna vegetacija razvijena oko blatina, čime se značajno obogaćuju krška, ogoljela i vegetacijom siromašna staništa otoka Paga. U ovim suhim i vrućim mediteranskim područjima, Veliko i Malo blato predstavljaju rijetko utočište za ptice močvarice u vrijeme njihova gniježđenja, selidbe i zimovanja. Naime, gotovo sve hrvatske ptice močvarice, kao i mnoštvo europskih, sele se preko priobalja, pa im ovi ornitološki rezervati predstavljaju rijetko utočište.

Veliko blato je plitko močvarno jezero, osvijetljeno skroz do dna s velikom biomasom biljaka i životinja. Zbog plitkoće jezera, sva hrana je dostupna pticama što također omogućuje život velikih jata velikih ptica na relativno malom prostoru. Često se mogu vidjeti bijele i sive čaplje, žličarke, liske i razne vrste patki, kormorani i puno drugih.

Na Velikom blatu je zabilježeno i preko 20 vrsta vretenaca od kojih su posebni jezerski regoč i paška čipkica (da, postoji vretence nazvano po paškoj čipki). Najčešća riba u jezeru je ljuskavi šaran, a mogu se naći i jegulje te invazivna mala gambuzija, ubačena u jezero u prvoj polovici prošlog stoljeća radi suzbijanja broja komaraca. Dok je Veliko blato najveće od tri slatkovodna jezera koja postoje na otoku Pagu i predstavlja veliku otvorenu vodenu površinu, Malo blato je ljeti presušeno zbog zagušenosti naslagama močvarne flore. Na Malom blatu jedno je od najvažnijih gnjezdišta ugrožene eje livadarke u Hrvatskoj.

U malo širim granicama ovaj rezervat je i područje ekološke mreže HR4000004 Velo i Malo blato zbog sljedećih vrsta i staništa: vretence jezerski regoč, leptiri močvarna riđa i dalmatinski okaš te staništa: Muljevite obale obrasle vrstama roda Salicornia i drugim jednogodišnjim halofitima; Mediteranske sitine (Juncetalia maritimi);  Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi); Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea; Istočno submediteranski suhi travnjaci; Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion.

 

Vodič za ptice (.pdf)

Karta zaštićenih područja

 

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...