Javna ustanova za upravljanje zaštićenim
dijelovima prirode na području Zadarske županije

Uređenje poučne staze u posebnom rezervatu šumske vegetacije „Dubrava-Hanzina“

Project Info

Project Description

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Nositelj projekta: NATURA-JADERA javna ustanova

Program prijave: PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. – 2020.

Mjera: 8. Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

Podmjera: 8.5. Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava

Tip operacije: 8.5.2 Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture

Početak projekta: 1.6.2020.

Završetak projekta: 31.7.2021.

Naziv projekta: Uređenje poučne staze u posebnom rezervatu šumske vegetacije „Dubrava-Hanzina“

Ukupna vrijednost projekta: 550.125,00 HRK

Iznos potpore za dodjelu: 525.200,00 HRK, od toga iz proračuna EU: 446.420,00 HRK (85%) i iznos potpore iz proračuna RH: 78.780,00 HRK

Iznos vlastitih sredstava: 24.925,00 HRK

Opis projekta:  

Projektom će se urediti i uspostaviti poučna staza u posebnom rezervatu šumske vegetacije „Dubrava-Hanzina“ na otoku Pagu, lokalitetom kojim NATURA-JADERA javna ustanova upravlja. Osnovna namjena poučne staze bit će edukacija i informiranje javnosti o šumi, održivom gospodarenju šuma te zaštiti šuma i prirode. Zbog trenutnog stanja tj. već postojećih staza u posebnom rezervatu šumske vegetacije „Dubrava-Hanzina“, ulaganje će se provoditi s minimalnim zahvatom u prostoru. Poučna staza se planira opremiti klupama za odmor, edukacijsko/informativnim pločama i vidikovcem/platoom koji će za cilj imati povećanje svijesti stanovništva o važnosti šuma, održivom načinu gospodarenja i zaštiti šuma i prirode. Projektom će se spriječiti daljnja probijanja puteva i staza i adekvatno označiti već postojeće staze kako bismo minimalizirali ako ne i zaustavili daljnje probijanje „divljih puteva“. Uspostavom i uređenjem poučne staze krajnji korisnici će se educirati i informirati o važnosti općekorisnih funkcija šuma u vidu zaštite tla (erozija), zaštite vode i zraka (šumski ekosustavi kao pročišćivači vode i zraka). Edukacijom i informiranjem krajnjih korisnika indirektno će se utjecati na očuvanje i poboljšanje biološke raznolikosti, očuvanje i obnovu posebnih staništa i prirodnih krajobraza uključujući područja Natura 2000 te će se time dodatno doprinijeti očuvanju i poboljšanju stanja staništa značajnih za ptice, koje proizlazi iz obveza o proglašenju ekološke mreže Natura 2000. Provedbom ulaganja, rekreacijske, turističke i zdravstvene koristi šuma bit će dostupnije krajnjim korisnicima (ruralnom i ostalom stanovništvu), što će doprinijeti povećanju njihove okolišne vrijednosti. Nadalje, realizacija ovog projekata istaknut će specifične dijelove šumskih ekosustava ili područja od posebnog značaja, u konkretnom slučaju istaknut će vrijednost posebnog rezervata šumske vegetacije „Dubrava-Hanzina“.

Glavni ciljevi projekta:

Glavni cilj projekta je uređenje poučne staze u posebnom rezervatu šumske vegetacije „Dubrava-Hanzina“ na otoku Pagu te educiranje i osvještavanje javnosti o održivom gospodarenju i važnosti šuma na krškom području, njihovoj važnosti u smislu općekorisnih funkcija šume, informiranje javnosti o važnosti očuvanja šumskih ekosustava na kršu te sprječavanje nastajanja novih puteva kroz šumu. Nadalje, kako se navedena lokacija ulaganja nalazi na području ekološke mreže, jedan od ciljeva projekta je i informiranje javnosti o važnosti uspostava i očuvanja područja ekološke mreže te njihov doprinos bioraznolikosti.

Predviđene aktivnosti projekta:

1. Sporadično uklanjanje raslinja – sporadično uklanjanje dijelova raslinja će se provoditi na cijeloj trasi staze, a u svrhu osiguranja neometanog i sigurnog prolaska posjetitelja. Uklanjanje dijelova raslinja podrazumijeva sječu pojedinačnih grana s dubećih stabala koja se nalaze uz rub staze, a ometaju sigurno kretanje stazom. Nadalje, uređenjem poučne staze spriječit će se nastanak novih „divljih“ staza koje probijaju posjetitelji.

2. Postavljanje klupa – na cijeloj dionici poučne staze postavit će se klupe za odmor na za to predviđena mjesta (5 klupa). Klupe će biti napravljene isključivo od prirodnih materijala (drva).

3. Postavljanje poučnih ploča – na cijeloj dionici trase poučne staze postavit će se informativno/edukacijske ploče, koje će sadržajem odgovarati okruženju u kojem se nalaze, s naglaskom na održivo gospodarenje šumama i Natura 2000 područjem. Sve ploče će biti izrađene od neškodljivih materijala, dok će konstrukcije za postavljanje ploča biti izrađene od prirodnih materijala (drvo).

4. Uređenje vidikovaca/platoa – na već postojećim prirodnim čistinama planira se uređenje vidikovaca tako da se na navedenim lokacijama postave stabilna i ravna uzvišenja (ne veća od 1m visine) izrađena od prirodnih materijala (drvo). Također, na navedenim lokacijama će se postaviti stolovi i klupe za odmor izrađene od prirodnih materijala. Uz sjeverno-istočni rub prirodnih čistina (prema moru) će se izgraditi drvena ograda (visine do 1 m), kako bi se osiguralo kretanje posjetitelja i spriječilo kretanje prema moru.

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. – 2020.
Udio u sufinanciranom dijelu: 85% EU, 15% RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

 

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...